Varasemad saviehitised
  Prindi leht  
   
 

Enamik  19-ndal ja 20 sajandi algul valminud savihoonetest on ehitatud rajatava hoone kõrvalt kaevatud savimullast. Harva lisati saadud savile liiva või rikastati savimulda puhta saviga.  Seinakonstruktsiooni tugevdamiseks pandi seina sisse horisontaalselt kanarbiku- ja kuuseoksi või mõnda muud puitmaterjali. Mõnes piirkonnas (näiteks Viljandimaa) segati savimuld segamini põhuga või tehti ehitusperioodi pikendamiseks valmis saviplokid. Kui savi baasil ehitatud kõrvalhooned hakkavad vaatlejale hästi silma, siis savist elumaju kohtab harva. Põhjuseks on siin ka elumajade parem viimistluskvaliteet. Enamasti kaeti elumajad lubjakrohvi või laudisega, mis teeb nad kivi- ja puithoonetest eristamatuks.
MTÜ Savimaja on alates 2004 aastast kogunud fotomaterjali Eesti saviehitiste kohta.  Alates 2007 aastast oleme hakanud looma ka Eesti savihoonetest ülevaatlikku  andmebaasi, mis on valminud Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetuse abil.

Vali Sind huvitav hoone ja kliki fotole, leiad rohkem fotosid!


 Suure savihoone restaureerimine Tuuka külas

 Savist laut

 Kunstigalerii Obinitsas

 Savist laut, mis ehitatud nõukogude ajal

savist laut Obinitsa kandis
>>